หน้าแรก

เส้นทางสู่ เขาใหญ่คันทรีโฮม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

132 หมู่ 6 บ้านคลองเดื่อ
ต.หมูสี อ .ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มือถือ :
+66 (81) 9141386
Fax :
+66 (044) 290962  
E-mail:
khaoyaicountryhome@hotmail.com

การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับว่าสะดวกสบาย เพราะมีระบบการคมนาคมอย่างดี
ติดต่อกับชุมชมอื่นๆอย่างทั่วถึง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ อาจใช้เวลา
เพียง 2 ชั่วโมงเศษ โดยเริ่มจาก


• ถนนพหลโยธินผ่านรังสิตถึงสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพผ่านมวกเหล็กและ
เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งตรงทางแยกก่อนถึง อำเภอปากช่องตรงกิโลเมตรที่ 58 เข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) ประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงด่านตรวจ จากนั้นเลี้ยวซ้ายซอยก่อนถึงด่านขึ้นเขาใหญ่ ประมาณ 9 กิโลเมตร

การเดินทาง

การจองที่พัก

l

ที่พัก

บรรยากาศ

แผนที่

ห้องสัมมนา

ห้องอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

หน้าแรก | ที่พัก | ห้องอาหาร | ห้องสัมมนา | สิ่งอำนวยความสะดวก | บรรยากาศ | การจองที่พัก | แผนที่